Citoyenneté par investissement Harvey Law Firm Portugal

Avantajlar

 • AB dışındaki ülkelerden gelen yabancı yatırımcıların Portekiz’de Oturma İzni almaları için hızlı yol
 • Başvuru sahibi Portekiz’e girebilir, yaşayabilir, çalışabilir
 • Yatırımcının Schengen bölgesinde özgürce seyahat etmesini sağlar
 • İkamet izni verildikten sonra dahil edilen bakmakla yükümlü oldukları:
  1. Eş veya genel hukuki partner
  2. Bakmakla yükümlü olunan çocuklar
  3. Ebeveynler
 • Dil veya ikamet şartı yok
 • İş performansı gerekliliği yok
 • 5 yıl sonra Halkla İlişkiler / Vatandaşlık başvurusu yapmaya uygun
 • Portekizce dil yeterliliğinin kanıtı (CEFR A2) – (belirli durumlarda feragat edilebilir)
 • Vatandaşlık için – Portekiz ile yakın bir bağlantı göstermelidir

Yatırım Opsiyonları

 • Girişimin 25.000 Avro’su kapitalizasyon dahil 175.000 Avro tutarında İş İnkübatörüne Başlangıç / Girişimci Yatırımı
 • Bir İş İnkübatörü ile 3 yıl birlikte çalışmak
  • Portekiz göçmenlik makamları tarafından desteklenir
  • Seçilmiş projeler için Portekizce operasyonel, hukuksal ve muhasebe desteği sağlayamak
  • Devlet destekli Portekiz araştırma tesisleri tarafından desteklenecek fikrin Araştırma ve Geliştirmesi
  • İkamet İzninin reddedilmesi durumunda inkübasyon ücreti iade edilebilir

Şartlar

 • Yenilikçi bir iş girişimi yaratmak ve geliştirmek
 • Portekiz’de Ar-Ge tesisleriyle ortak olan devlet destekli bir iş inkübatörünün taahhüdünü güvence altına almak
 • 3 yıllık bir inkübasyon döneminden geçmek
 • Başvuru sahibinin sabıka kaydı olmadığının kanıtı
 • Son değişiklik = 2 yıl sonra oturma izninin yenilenmesi sonrasında 3 yıl daha yenilenmesi imkanı

Süreç

 • Ayrıntılı bir özgeçmiş, pasaport kopyası ve temel başlangıç fikri dahil olmak üzere ilk belgeleri gönderin
 • Portekiz’deki inkübasyon merkeziyle bir video görüşmesi ayarlayın
 • Incubator bir Ön Protokol hazırlar
 • Tüm dokümantasyon gereksinimlerini karşılayın ve inkübasyon ücretini güvenli Emanet Hesabına aktarın
 • Başvuruyu ilgili Portekiz makamına teslim edin (Konsoloslukta mülakat ile yaklaşık 15 iş günü)
 • Yerel makamlarla görüşmek ve Oturma İzninin verilmesi için Portekiz’e iniş, yaklaşık 90 gün
 • Kuruluş ve stratejik planlama için inkübasyon merkezi ve devlet destekli Ar-Ge tesisleri ile toplantı
 • Başvuru sahibinin, daha sonra her Oturma İzni yenilemesinde Portekiz’i tekrar ziyaret etmesi gerekir

Bu belge, yalnızca rehberlik ve genel bilgi amaçlıdır ve size yasal tavsiye sağlamayı teşkil etmez veya böyle bir iddiada bulunmaz. Bu tür bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Her vaka kendine mahsusdur ve bireyin durumuna ve koşullarına bağlıdır ve genel bilgileri kişisel durumunuza uygularken gerekli özen gösterilmelidir. Kişisel durumunuzun değerlendirilmesi için hukuk ekibimizden biri yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.