Avantajlar

 • Onaylanan başvuru sahipleri için kalıcı ikamet
 • Bakmakla yükümlü oldukları
 • Eş veya partner
 • 24 yaşına kadar çocuklar
 • Dünyanın en gelişmiş eğitim ve sağlık sistemlerinden birine erişim
 • 5 yıl sonra Yeni Zelanda vatandaşlığına başvurma ve orada yaşamaya devam etme olasılığı

Yatırımlar

Bir başvuru sahibi, aşağıdaki kabul edilebilir yatırımlara yatırım yapma seçeneğine sahiptir;

 • Yeni Zelanda’da kayıtlı bankalar tarafından yayınlanan Yeni Zelanda devlet tahvilleri veya yerel makamların tahvilleri
 • Yeni Zelanda firmalarında öz sermaye, kamu veya özel
 • Yatırım yapılan tutarın tamamen Yeni Zelanda şirketleriyle ilgili olduğu yönetilen fonlar
 • Yetkili makamlarca düzenli olarak onaylanan yeni konut mülkleri
 • Bazı ticari mülkler
 • Hayırsever Yatırımlar

Şartlar

 • The investment amount may be reduced to NZD 2.5 million if a minimum of NZD 1.5 million is invested into a ‘growth’ investment, such as real estate
 • En az 4 yıl için kabul edilebilir yatırıma yapılmış 3 milyon NZD tutarında yatırım
 • Gayrimenkul gibi bir ‘büyüme’ yatırımına minimum 1,5 milyon NZD yatırılırsa, yatırım tutarı 2,5 milyon NZD’ye düşürülebilir
 • Başvuru sahibi 65 yaşında veya daha küçük olmalıdır
 • En az 3 yıllık iş deneyimi olması gerekir
 • Başvuru sahibi ve 16 yaşında veya daha büyük bakmakla yükümlü olunan kişiler İngilizce dil gereksinimlerini karşılamalıdır
 • Yeni Zelanda sağlık ve karakter gereksinimleri karşılanmalıdır
 • Puan tabanlı başvuru sistemi
 • “Büyüme” yatırımlarına 750.000 NZD yatırılırsa 4 yıllık dönemde minimum 438 günlük fiziksel ikamet (2., 3. ve 4. Yılların her birinde 146 gün yerine)
 • 4 yıllık yatırım süresinin sonunda, yatırımın sürdürülmesine bağlı olarak, başvuru sahibi ve başvuruya dahil olan herhangi bir aile üyesi için daimi ikamet vizesine başvurma imkanı ve nihayetinde vatandaşlık

Süreç

 • Bir İlgi Beyanı (Niyet Beyanı) formunun sunulması ve bir uygunluk puanı testinin karşılanması gerekir
 • Uygunluk kriterleri yaş, iş deneyimi, İngilizce dili ve yatırım fonlarıdır
 • Aday gösterilen başvuru sahipleri için başvuru davetinin alınması
 • Başvurunun 4 ay içinde teslimi
 • Anapara onayı üzerine, fonların transferi ve 12 ay içinde kabul edilebilir yatırımlara yatırım (olası 18 aya uzatılabilir)
 • Fonların başvuruda belirtilenle aynı kaynaktan geldiğini destekleyen belgelerin sunulması

The present document is intended for guidance and general information only and does not constitute or purport to provide you with legal advice. Such information is subject to changes without notice. Each case is unique and depends on the facts and circumstances of the individual and due consideration should be taken if applying the general information to your personal situation. For an evaluation of your personal circumstances one of our legal team would be happy to assist.