thailand elite visa

วีซ่าไทยแลนด์ อีลิท คืออะไร?

วีซ่าไทยแลนด์ อีลิท เป็นวีซ่าระยะยาวซึ่งจัดอยู่ในประเภทวีซ่าท่องเที่ยว ที่อนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยพร้อมกับผลประโยชน์เป็นระยะเวลาระหว่าง 5 ถึง 20 ปีขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่เลือก และมีค่าธรรมเนียมสมาชิกประมาน 600,000 บาท (18,000 เหรียญสหรัฐ) วีซ่านี้อนุญาตให้เข้าออกได้หลายครั้งเป็นเวลา 5 ปี

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • วีซ่าแบบต่ออายุได้ 5-20 ปีที่สามารถเดินทางเข้า-ออกประเทศได้อย่างง่ายดายและสามารถยืดระยะการอยู่เพิ่มเติมได้อีก 1 ปี
 • ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีแบบVIP และ ยังมีรถมารับและส่งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกโดยมีผู้ช่วยส่วนตัว (Personal Assistance)
 • มีระบบการต้อนรับสุดพิเศษเมื่อมาถึงสนามบินหรือเดินทางออกนอกประเทศเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจคนเข้าเมืองและพาสปอร์ต
 • มีบริการรถรับส่งทั้งขาไปและขากลับ (สำหรับบางโปรแกรม) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • มีบริการ Miracle เมื่อเดินทางมาถึง และมีเลาจน์บริการสำหรับผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่อื่นๆ
 • บริการอำนวยความสะดวกของรัฐที่ครอบคลุมสำหรับ;
  • เครือข่ายธุรกิจ และ บริการการย้ายถิ่นฐาน
  • การอำนวยความสะดวกด้านใบขับขี่ และการดำเนินการใบอนุญาตทำงาน
 • ไม่จำเป็นต้องมีประกันสุขภาพ
 • ส่วนลดพิเศษสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมรายการเช่น ร้านสินค้าปลอดภาษี (duty-free) โรงแรม ภัตตาคาร และ ศูนย์การค้า

ขั้นตอนการดำเนินการ

หลังจากส่งเอกสารการสมัครเป็นมาชิกแล้ว การดำเนินการจะใช้เวลาทั้งหมด 45 วัน

กลุ่มวีซ่าทั้งหมด มีดังนี้ (i) Visa on arrival จากเที่ยวบินต่างประเทศ (ii) กงสุลประเทศไทยต่างแดน (iii) หน่วยคัดกรองคนเข้าเมืองในกรุงเทพ ประเทศไทย

เงื่อนไข

 • ค่าธรรมเนียมสำหรับสมาชิกเริ่มต้นที่ 500,000 บาท (รวมภาษีมวลค่าเพิ่มแล้ว) สำหรับระยะเวลา 5 ปี
 • ผู้สมัครต้องไม่ได้เป็นพลเมืองไทย
 • ผู้สมัครต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรืออยู่ในระหว่างการพิจารณา
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • ต้องไม่มีการพำนักอาศัยเกินระยะเวลาที่กำหนดในการเดินทางมายังประเทศไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมา

คำถามที่พบบ่อย

โปรแกรม THAILAND ELITE VISA คืออะไร?

โปรแกรม Thailand Elite Visa คือวีซ่าระยะยาวภายใต้วีซ่าท่องเที่ยว (Privilege Entry Visa “PE”) เปิดโอกาสให้สามารถพำนักอาศัยในประเทศไทยพร้อมทั้งสิทธิพิเศษมากมายเป็นระยะเวลาตั้งแค่ 5 – 20 ปี ขึ้นอยู่กับแพคเกจที่เลือกพร้อมกับค่าธรรมเนียมสมาชิก วีซ่านี้ต้องต่ออายุทุกๆ 5 ปี พร้อมสามารถยืดเวลาการพำนักอาศัยได้ 1 ปี ต่อครั้ง

แพคเกจการเป็นสมาชิกในปัจจุบันมีอะไรบ้าง?
 • Elite Ultimate Privilege (Grand Package) วีซ่า 20 ปี (ต่ออายุทุกๆ 5 ปี), ราคา 2,140,000 บาท (ค่าธรรมเนียมรายปี 21,400 บาท);
 • Elite Family Premium, วีซ่าสำหรับผู้สมัครภายใต้ผู้สมัครหลักของ Elite Ultimate Privilege ราคา 1,000,000 บาท (ค่าธรรมเนียมรายปี 10,000 บาท);
 • Elite Superiority Extension, วีซ่า 20 ปี (ต่ออายุทุกๆ 5 ปี) 1,000,000 บาท;
 • Elite Family Alternative, วีซ่า 10 ปี (ต่ออายุทุกๆ 5 ปี) 800,000 บาท และสำหรับสมาชิกในครอบครัวคนอื่น 700,000 บาทต่อคน
 • Elite Privilege Access, วีซ่า 10 ปี (ต่ออายุทุกๆ 5 ปี) 1,000,000 บาท และสำหรับสมาชิกในครอบครัวคนอื่น 800,000 บาทต่อคน
 • Elite Family Excursion, วีซ่า 5 ปี ราคา 800,000 บาทสำหรับสมาชิก 2 ท่าน และสำหรับสมาชิกเพิ่มเติมราคา 300,000 บาทต่อคน
 • Elite Easy Access, วีซ่า 5 ปี ราคา 500,000 บาท
ใครที่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้บ้าง?

ผู้สมัครหรือสมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • ไม่เคยได้รับคำพิพากษาให้จำคุกในประเทศใดก็ตาม เว้นแต่ความผิดที่เกิดจากความประมาท
 • ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต บุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 • ได้รับการอนุญาตให้พำนักในประเทศไทยตามกฎหมายคนเข้าเมืองหรือกฎหมายอื่นๆ
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย
 • ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ
 • ทุกช่วงอายุสามารถเข้าร่มได้ยกเว้นวีซ่า Elite Ultimate Privilege ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปี
มีสัญชาติใดเป็นสัญชาติต้องห้ามในการเข้าร่วมหรือไม่?

มี สัญชาติต้องห้ามมีดังนี้

 • เอเชีย: เกาหลีเหนือ อัฟกานิสถาน เนปาล ปากีสถาน ศรีลังกา
 • ตะวันออกกลาง: แอลจีเรีย อิรัก อียิปต์ อิหร่าน เลบานอน ลิเบีย ปาเลสไตน์ ซีเรีย เยเมน
 • แอฟริกา: แอฟริกากลาง แคเมอรูน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สาธารณรัฐคองโก อิเควทอเรียลกินี กินี กานา ไลบีเรีย ไนจีเรีย เซาตูเมและปรินซิปี เซียร์ราลีโอน โซมาเลีย ซูดาน
มีการกำหนดช่วงอายุหรือไม่?

ไม่มีการกำหนดช่วงอายุ นอกจาก Elite Ultimate Privilege (Grand Package) ผู้สมัครต้องมีอายุอย่างน้อย 20 ปี

ในฐานะสมาชิก Thailand Elite ต้องทำรายงานการพำนักอาศัยในประเทศหรือไม่?

สมาชิก Thailand Elite ต้องทำรายงาน 90 วันที่สำนักงานคัดกรองคนเข้าเมืองตลอดระยะเวลาที่พำนักอาศัยหรือการออกนอกประเทศที่มากกว่า 90 ศุนย์ให้ความช่วยเหลือของ Thailand Elite พร้อมช่วยเหลือสมาชิกทุกท่าน สำหรับสมาชิกที่อยู่ในกรุงเทพ การส่งรายงานสามารถส่งได้ที่สำนักงานใหญ่ที่สาทร และการทำรายงานจะเสร็จภายใน 2 วันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เรายังมีกลุ่มตัวแทนที่พร้อมช่วยเหลือสมาชิกอยู่ที่ เชียงใหม่ พัทยา และภูเก็ต ในการทำรายงาน 90 วันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
จำเป็นต้องมี Residence Notification (TM 30) จากเจ้าของบ้านหรืออาคารที่สมาชิกอาศัยอยู่
หากพำนักอาศัยในประเทศตลอดปี สมาชิกต้องทำรายงานส่วนตัวให้หน่วยคัดกรองคนเข้าเมืองเพื่อต่อเวลาการอาศัยอยู่ จะมีค่าธรรมเนียม1,900 บาท ไม่จำเป็นต้องทำการต่ออายุ หากสมาชิกเดินทางออกจากประเทศไทยในช่วง 365 วัน

คุณสมบัติของผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลที่สามารถเข้าร่วมได้เป็นอย่างไร?

ทุกแพคเกจ ยกเว้น Elite Easy Access และ Elite Superiority Extension packages สามารถให้ครอบครัวเข้าร่วมได้โดยอาจมีการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มหรืออาจไม่ต้องเสีย หากต้องการเข้าร่วมโปรแกรมนี้พร้อมกับครอบครัว กรุณาติดต่อ HLG เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม

ประโยชน์ของโปรแกรม THAILAND ELITE visa มีอะไรบ้าง?

สิทธิประโยชน์จะขึ้นอยู่กับแพคเกจที่เลือก กรุณาติดต่อบริษัท HLG สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 • บริการรถรับส่งจากสนามบินไปยัง โรงแรมหรือที่พัก และรับจากที่พังหรือโรงแรมไปยังสนามบิน
 • Fast track สำหรับการฝ่านจุดตรวจคนเข้าเมืองและการตรวจเช็คพาสปอร์ต
 • ได้รับการต้อนรับอย่างVIP ทั้งขาเข้าและขาออกที่สนามบิน โดยผู้ช่วยส่วนตัว (Elite Personal Assistants)จาก Thailand Elite
 • เลาจน์สุดพิเศษสำหรับต้อนรับทั้งขาเข้าและขาออก
 • การบริการด้านสปา
 • การบริการด้านกอล์ฟ
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • ได้รับการช่วยเหลือจากทางรัฐบาล เช่น เครือข่ายในการทำธุรกิจ บริการจากหน่วยตรวจคนเข้าเมือง (ราบงาน 90 วัน) การอำนวยความสะดวกและการช่วยเหลือในเรื่องของการทำใบขับขี่
 • ศูนย์ช่วยเหลือสมาชิกทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดทั้ง 7 วัน และมีบริการในภาษาต่างๆ ภาษาอังกฤษบริการตลอด 24 ชั่วโมง ภาษาเกาหลี ภาษาจีนแมนดาริน ภาษาญี่ปุ่นให้บริการตั้งแต่ 06:00 – 21:00 นาฬิกา (เวลามาตราฐานกรุงเทพ GMT +7)
 • สิทธิประโยชน์การซื้อสินค้า Duty Free และส่วนลดพิเศษจากหุ้นส่วนที่ได้รับการคัดเลือกมาแล้วอย่าง โรงแรม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า
ขั้นตอนการดำเนินการโดยทั่วไปเป็นอย่างไร

เอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง?

 • สำเนาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) (หน้าข้อมูลส่วนตัว และแสตมป์วีซ่าของไทย)
 • ภาพถ่ายล่าสุดขนาดเท่ารูปในพาสปอร์ต (คุณภาพของรูปภาพต้องชัด อย่างน้อย 1 MB โดยใช้เป็นไฟล์ jpeg)
 • ใบสมัคร
 • หลักฐานด้านความสันพันธ์ เช่น สูติบัตร ใบจดทะเบียนสมรส (สำหรับแพคเกจแบบครอบครัว)
ระยะเวลาในการดำเนินการ?

หลังจากยื่นเอกสารของโปรแกรม ซึ่งต้องใช้เวลาในการตรวจเช็คประวัติของผู้สมัครประมาณ 1-3 เดือน

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ