malta permanent residency

โปรแกรมการมีถิ่นที่อยู่อาศัยแบบถาวรของมอลตาคืออะไร?

โปรแกรมการมีถิ่นที่อยู่อาศัยแบบถาวรของมอลตาคืออะไร?
โปรแกรมมอลตาเป็นโปรแกรมการลงทุนเพื่อการมีถิ่นที่อยู่อาศัยซึ่งผู้สมัครต้องมีรายได้สุทธิขั้นต่ำ 500,000 ยูโร โดยปกติจะใช้เวลาดำเนินการเวลาน้อยกว่า 6 เดือนและเริ่มต้นเพียง 110,000 ยูโร โปรแกรมนี้สามารถเดินทางในพื้นที่เชงเก้นโดยไม่ต้องขอวีซ่าและมีสิทธิในการพำนักในมอลตาได้อย่างไม่มีกำหนด

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

 • มีอายุ 18 ปีหรือมากกว่า และต้องไม่เป็นประเทศสมาชิกในกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
 • ต้องทำการลงทุนตามเงื่อนไขของมอลตา
 • ต้องถือครองสิทธิ์การลงทุนไว้เป็นระยะเวลาขั้นต่ำ 5 ปี
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • ต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมแบบสากล
 • ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและต้องมีชื่อเสียงที่ดี
 • ต้องแสดงหลักฐานที่มาของแหล่งเงินทุนที่จะใช้ในการลงทุน
 • มีทรัพย์สินหรือเงินทุนพียงพอสำหรับการดูแลตนเองและผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลทุกคน
 • ต้องแสดงหลักฐาน
  • รายได้ประจำปีขั้นต่ำ 100,000 ยูโร ที่ได้มาจากนอกประเทศมอลตา
  • เงินทุนขั้นต่ำ 500,000 ยูโร

ทางเลือกสำหรับการลงทุน

ผู้ลงทุนต้องทำการลงทุนใน 3 รายการนี้

 • การลงทุนจำนวน 250,000 ยูโร ในพันธบัตรรัฐของมอลตา และต้องถือครองเป็นระยะเวลา 5 ปี หรือชำระแบบครั้งเดียวเป็นมูลค่า 80,000 ยูโร
 • ลงทุนในหนึ่งในอสังหาริมทรัพย์ในรายการนี้:
  • ซื้อสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ขั้นต่ำ 320,000 ยูโร หรือ 270,000 ยูโร ในทางใต้ของมอลตา หรือ ในโกโซ ต้องถือครองการลงทุนอย่างน้อย 5 ปี; หรือ
  • เช่าสินทรัพย์ที่มีค่าเช่าขั้นต่ำปีละ 12,000 ยูโร หรือ 10,000 ยูโร ในทางใต้ของมอลตา หรือ ในโกโซ ต้องถือครองอย่างน้อย 5 ปี
 • การลงทุน (ไม่มีผลตอบแทน) ขั้นต่ำ 30,000 ยูโร ให้กับของทุนรัฐของมอลตา และอีก 5,000 ยูโร สำหรับ พ่อแม่/ปู่ย่าตายาย ที่สมัครเพิ่มเติมต่อท่าน

เงื่อนไข

 • อายุ 18 ปี หรือมากกว่า
 • สุขภาพแข็งแรง
 • ต้องมี:
  • รายได้ต่อปี ไม่ต่ำกว่า 100,000 ยูโร; หรือ
  • เงินลงทุน 500,000 ยูโร
 • ต้องมีรายได้และทรัพยากรเพียงพอที่จะสนับสนุนตัวเองและผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครอง
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • ต้องซื้อพันธบัตรรัฐและถือครองเป็นเวลา 5 ปีบวกการสนับสนุนให้กับกองทุนรัฐและซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์
 • ประกันสุขภาพมีมูลค่าประกันครอบคลุมอย่างน้อย 30,000 ยูโรต่อคน

ขั้นตอนการดำเนินการ

การดำเนินการขอยื่นรับสิทธิ์และการส่งเอกสารสามารถเสร็จได้ภายใน 1 เดือน, บวกการชำระเงินในลำดับแรก 5,500 ยูโร จากบัญชีธนาคารของลูกค้าโดยตรงถึงรัฐบาลมอลตา

 • สมัครขอสิทธิ์การพำนักอาศัยในมอลตา
 • เอกสารการสมัครจะได้รับการตรวจสอบจากผู้ที่มีอำนาจในมอลตา และทำการตรวจสอบประวัติ (background checks)
 • แสดงหลักฐานประกันสุขภาพที่ครอบคลุม และคุณสมบัติว่าตรงตามเงื่อนไขการลงทุน
 • สำเร็จ biometrics ในมอลตาและยื่นสมัครสิทธิ์การพำนักอาศัย (Residency card)
 • ได้รับใบรับรองการพำนักอาศัย และสิทธิ์การพำนักอาศัย (Residency card)
 • มีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 2 เดือน

คำถามที่พบบ่อย

โปรแกรมการลงทุนเพื่อการมีถิ่นพำนักอาศัยคืออะไร?

โปรแกรมการลงทุนเพื่อการมีถิ่นพำนักอาศัย (Malta Residency Visa) เปิดโอกาสให้บุคคลและครอบครัวสามารถได้รับรับสิทธิ์การมีถิ่นพำนักอาศัยถาวรเป็นระยะเวลา 5 ปี และสามารถต่ออายุได้ในประเทศมอลตา

ผู้สมัครหลักต้องลงทุนใน 3 ตัวเลือกดังนี้

 • ลงทุนขั้นต่ำ 250,000 ยูโร ในพันธบัตรรัฐบาลมอลตา และถือครองไว้เป็นระยะเวลาขั้นต่ำ 5 ปี หรือทำการชำระครั้งเดียว 80,000 ยูโร
  • ลงทุนในสินทรัพย์ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง ดังนี้
  • ซื้อสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 320,000 ยูโร หรือ 270,000 ยูโร ในตอนใต้ของมอลตาหรือเกาะโกโซ (Gozo) และถือครองไว้เป็นระยะเวลาขั้นต่ำ 5 ปี
  • เช่าสินทรัพย์ที่มีค่าเช่ารายปีขั้นต่ำอยู่ที่ 12,000 ยูโร หรือ 10,000 ยูโร ในตอนใต้ของมอลตาหรือเกาะโกโซ (Gozo) (ถือครองสิทธิ์เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี)
 • การบริจากแบบไม่ได้ผลตอบแทนขั้นต่ำ 30,000 ยูโร ในกองทุนของรัฐมอลตา บวกกับ 5,000 ยูโร สำหรับพ่อแม่ปู่ย่าตายาย 1 ท่าน
บุคคลใดสามารถยื่นสมัครได้บ้าง?

เพื่อให้ผ่านเงื่อนไข ผู้สมัครต้องมี

 • อายุมากกว่า 18 ปีและไม่ใช่สมาชิกในกลุ่มสหภาพยุโรป
 • ลงทุนและบริจาคตามเงื่นไขโปรแกรมมอลตา
 • ถือครองสิทธิ์การลงทุนเป็นระยะเวลาขั้นต่ำ 5 ปี
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • มีประกันสุขภาพแบบสากล
 • มีสุขภาพแข็งแรงอละมีชื่อเสียงที่ดี
 • แสดงหลักฐานแหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ในการลงทุน
 • มีเงินมากพอสำหรับดูแลตนเองและผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแล
 • หลักฐานเพื่อยืนยันว่า
  • มีรายได้ประจำปีอย่างน้อย 100,000 ยูโรที่เกิดขึ้นนอกประเทศมอลตา
  • มีทุนทรัพย์สินอย่างน้อย 500,000 ยูโร

เงื่อนไขอื่นๆจะใช้สำหรับผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้สมัครหลัก

ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้สมัครหลักต้องมีคุณสมบัติใดจึงสามารถยื่นสมัครได้?

ผู้สมัครหลักสามารถยื่นสมัครให้กับผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลอย่างเช่น

 • คู่สมรสของผู้สมัครหลักที่ผ่านการแต่งงานแล้วหรือมีความสัมพันธ์หรือสถานะที่เหมือนหรือคล้ายกับการแต่งงาน
 • บุตร รวมถึงบุตรที่รับมาเลี้ยงของผู้สมัครหลัก ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี
 • บุตร รวมถึงบุตรที่รับมาเลี้ยงของผู้สมัครหลัก หรือคู่สมรส ที่ยังไม่ได้ให้กำเนิดหรือยังไม่ได้รับมาเลี้ยงโดยผู้สมัครหรือคู่สมรส ในช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการยื่นสมัครในโปรแกรม และกำเนิดหรือรับมาเลี้ยงหลังจากสมัครเสร็จเรียบร้อย
 • บุตร รวมถึงบุตรที่รับมาเลี้ยงของผู้สมัครหลัก หรือคู่สมรส ที่มีอายุมากกว่า 18 ปี ไม่แต่งงาน และได้รับการตรวจสอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วว่าเป็นผู้ที่ไม่มีรายได้ และยังอยู่ภายใต้การดูแลของผู้สมัคร
 • พ่อแม่หรือปู่ย่าตายายของผู้สมัครหลักหรือคู่สมรส ผู้ที่ได้รับการตรวจสอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วว่าเป็นผู้ที่ไม่มีรายได้ และยังอยู่ภายใต้การดูแลของผู้สมัคร
 • บุตรที่บรรลุนิติภาวะของผู้สมัครและคู่สมรส ผู้ที่ได้รับใบรับรองจากการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่าเป็นผู้พิการตามกฎหมาย
ระยะเวลาในการดำเนินการโดยปกติ?

ระยะเวลาในการดำเนินการโดยประมาณ 2 เดือน

จำเป็นต้องแสดงหลักฐานที่มาของแหล่งเงินลงทุนหรือไม่?

ใช่ ผู้สมัครจำเป็นต้องแสดงหลักฐานที่มาของแหล่งเงินลงทุน ว่ามีเงินทุนพอสำหรับการลงทุน เอกสารที่เรียกขอจะขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของเงินทุน

ใบรับรองการพำนักอาศัยและบัตรการพำนักอาศัยมีระยะเวลาเท่าไหร่?

ใบรับรองการพำนักอาศัยไม่สามารถหมดอายุได้หากปฏิบัติตามเงื่อนไข บัตรการพำนักอาศัยสามารถใช้ได้ 5 ปีหรือจนกว่าจะถึงวันที่ตัดสิทธิ์ โดยมีการตั้งอายุไว้ที่ 14 ปี และ 18 ปี

สามารถเพิ่มผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลในภายหลังได้หรือไม่?

สามารถทำได้ อย่างไรก็ตามสามารถเพิ่มได้หลังจากที่ผู้สมัครได้รับการออกใบรับรองสิทธิ์การพำนักอาศัยแล้ว สามารถส่งเอกสารพร้อมค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายเพิ่มเติม

พ่อแม่หรือปู่ย่าตายายสามารถยื่นสมัครได้หรือไม่ หากอายุเกิน?

ไม่มีกฎเกณฑ์ด้านอายุ

มีข้อยกเว้นอะไรบ้างหรือไม่ในการส่งเอกสาร BIOMETRICS เช่น บุคคลนั้นเป็นเด็กทารกหรือเป็นผู้พิการ?

ใช่ เด็กไม่จำเป็นต้องทำ biometrics จนอายุถึง 2 ขวบ ในกรณีของผู้พิการ จะขึ้นอยู่กับคุณความดีของแต่ละบุคคล

เมื่อผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลอายุครบ 27 ปีบริบูรณ์ ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลจะสูญเสียสิทธิ์การพำนักอาศัยไปหรือไม่? ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลต้องทำการยื่นสมัครโปรแกรม MRVP ก่อนอายุจะครบหรือไม่?

เมื่ออายุ 27 ปี เงื่อนไขจะไม่เป็นผลอีกต่อไป

ผู้ถือสิทธิ์พำนักอาศัยในมอลตาสามารทำงานในมอลตาได้หรือไม่?

ได้ แต่ผู้ถือวีซ่าต้องยื่นขอ work permit ตามขั้นตอนการขอโดยปกติ

ผู้อยู่ภายใต้การดูแลของผู้สมัครสามารถได้รับการศึกษาแบบไม่มีค่าใช้จ่ายในขณะอาศัยในมอลตาได้หรือไม่? หากได้ สามารถศึกษาระดับมัธยมศึกษาและคุณวุฒิระดับอุดม (มหาวิทยาลัย) ได้หรือไม่?

ไม่ได้ ภายใต้โปรแกรม MRVP ผู้อยู่ภายใต้การดูแลไม่สามารถรับสิทธิ์การศึกษาแบบไม่มีค่าใช้จ่ายได้ อย่างไรก็ตามหากผู้สมัครได้รับ work permit บุตรของผู้สมัครสามารถได้รับการศึกษาฟรีระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ผู้สมัครสามารถทำงานในประเทศสหภาพยุโรปภายใต้โปรแกรม MRVP ได้หรือไม่?

โปรแกรม MRVP ไม่มีสิทธิประโยชน์ด้านสิทธิ์การทำงานในประเทศกลุ่มเชงเก้น ดังนั้นผู้สมัครต้องยื่นขอ work permit เพื่อสามารถทำงานในประเทศกลุ่มเชงเก้นได้โดยอ้างอิงจากบทบัญญัติของประเทศนั้นๆ

มีระยะเวลาขั้นต่ำในการพำนักอาศัยในมอลตาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขหรือไม่? มีการกำหนดจำนวนวันในการอาศัยอยู่หรือไม่?

ไม่มีระยะเวลาขั้นต่ำในการพำนักอาศัย

ผู้ถือสิทธิ์การพำนักอาศัย (RESIDENCY CARD) สามารถเดินทางท่องเที่ยวโดยไม่ต้องขอวีซ่าในสหภาพยุโรปหรือในแค่ประเทศกลุ่มเชงเก้น?

ผู้ถือวีซ่า MRVP สามารถเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเชงเก้นเป็นระยะเวลามากสุด 90 วัน ภายในช่วงเวลา 180 วัน ผู้ท่องเที่ยวควรมีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องและบัตรประจำตัวผู้พำนัก (RESIDENCY CARD)

ผู้ถือสัญชาติอื่นสามารถยื่นขอสัญชาติมอลตาโดยการย้ายสัญชาติได้หรือไม่?

ได้ ผู้ถือสัญชาติอื่นสามารถยื่นสมัครการย้ายสัญชาติไปยังมอลตาได้ หลังจากอาศัยอยู่ในมอลตาเป็นระยะเวลา 5 ปีต่อเนื่อง โดยต้องอาศัยอยู่ในมอลตาเป็นระยะเวลา 12 เดือนก่อนที่จะยื่นสมัคร และอาศัยอยู่ในมอลตาเป็นระยะเวลา 4 ปีจาก 6 ปี ผู้สมัครต้องรู้ข้อมูลตรงส่วนนี้

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ