Soluções Personalizadas

บริการสำหรับลูกค้ารายบุคคล

บริการสำหรับลูกค้ารายบุคคล เอชแอลจี สามารถให้คำแนะนำในหลากหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับ การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง การวางแผนมรดก การวางแผนด้านภาษี และโครงสร้างภาษี การลงลายมือรับรอง (โนตารี) และการพิสูจน์อัตลักษณ์ (Indentification) เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการตรวจสอบการฟอกเงิน เราตระหนักถึงปัญหาหลากหลายประการที่ลูกค้าต้องเผชิญ นี่คือเหตุผลที่เรามอบทางออกที่สามารถแก้ปัญหาโดยตรงให้กับลูกค้าทุกรายของเรา เราสามารถช่วยในการแก้ปัญหาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับแรงงานและการจ้างงาน, การวางแผนด้านภาษีและโครงสร้างภาษีสำหรับองค์กรและผู้ที่มีรายได้สูง, การให้คำแนะนำด้านการวางแผนมรดก พินัยกรรม และการสืบทอดมรดก, และการตรวจสอบข้อมูลประจำตัวและการรับรองเอกสาร

Citizenship by Investment

การให้คำแนะนำเกี่ยวกับแรงงานและการจ้างงาน

เฮชแอลจี พร้อมให้คำแนะนำที่ชัดเจน ปฏิบัติตามได้จริง และมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ ในทุกแง่มุมของกฎหมายการจ้างงานและแรงงาน เรามอบตัวแทนที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดการโต้เถียงกันในที่ทำงานและให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีในการดำเนินการเรื่องการจ้างงานและแรงงานที่สามารถทำได้จริงและเชื่อถือได้ การดำเนินการนี้รวมไปถึง การให้คำแนะนำ การร่างและตรวจสอบสัญญาการว่าจ้าง สัญญาการชดเชย และสัญญาการต่อรอง เราสามารถให้คำแนะนำแก่ลูกจ้างและนายจ้างในเรื่องของปัญหาแรงงานที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบขององค์กร การควบรวมกิจการ หรือการขายทรัพย์สินของบริษัท

Citizenship by Investment

การวางแผนด้านภาษีและโครงสร้างภาษีสำหรับองค์กรและผู้ที่มีรายได้สูง

เอชแอลจี ปฏิรูปการให้คำปรึกษาให้เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละประเทศในเรื่องการวางโครงสร้างและการวางแผนภาษี โดยให้คำปรึกษาอย่างลึกซึ้งในทฤษฎีและปรับให้เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้า

Citizenship by Investment

การให้คำแนะนำด้านการวางแผนมรดก พินัยกรรม และการสืบทอดมรดก

เฮชแอลจีพร้อมทุ่มเทในการให้คำปรึกษาที่ครอบคลุม มีความเป็นส่วนตัวในการวางแผนมรดก มรดกครอบครัว ทรัพย์สินและการวางแผนด้านภาษี ตั้งแต่การจัดทำพินัยกรรมแบบเรียบง่ายจนถึงพินัยกรรมที่มีความซับซ้อน คุณสามารถปกป้อง วางแผนและโอนมรดกของคุณ เมื่อคุณร่วมงานกับทีมงานของเฮชแอลจี

Citizenship by Investment

การพิสูจน์อัตลักษณ์และโนตารี

เอชแอลจีสามารถเป็นผู้รู้เห็น ลงนามเป็นพยานและลงลายมือรับรองเอกสารด้านกฎหมายได้ เช่นเดียวกับการพิสูจน์อัตลักษณ์ที่มีความสอดคล้องกับเงื่อนไขด้านการฟอกเงินของประเทศสหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ แคนาดา และ ประเทศอื่นๆ

ต้องการคำแนะนำด้านกฎหมาย

ขอบคุณสำหรับการเข้าเยี่ยม ฮาร์วีย์ ลอว์ กรุ๊ป
โปรดเลือกสำนักงานที่ตั้งอยู่ใกล้คุณ และกรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
เพื่อการนำส่งข้อมูลที่ครบถ้วน กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในช่องที่มีเครื่องหมาย (*)