โอกาสในการทำงาน

ด้วยประสบการณ์เกือบ 3 ทศวรรษ ของผู้เชี่ยวชาญของเรา เฮชแอลจีมองเห็นถึงความสำคัญของสินทรัพย์ภายในองค์กร นั่นคือทีมงานมืออาชีพ ทีมงานทั่วโลกของเรา สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายและการรวมตัวกัน จากการได้รับการสนับสนุน และการคงไว้ของความสามารถที่โดดเด่น

เฮลแอลจีใช้แนวคิดในการบริหารแบบ Polycentric คือ แนวคิดในการบริหารบริษัทลูกในต่างประเทศ ด้วยนโยบายที่ต่างกันในแต่ละท้องถิ่น เป็นการปรับธุรกิจให้เข้ากับประเทศที่บริษัทเข้าไปลงทุน และยกระดับความหลากหลายในฐานะของบริษัทระดับสากล เพื่อให้คำแนะนำเชิงนวัตกรรม มุ่งเน้นถึงการแก้ปัญหา และการให้บริการทางด้านกฎหมายที่ซับซ้อน เราปรับตัวเราเองให้เข้ากับวัฒนธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการเคลื่อนไหว และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ทีมงานของเรายอมรับการเปลี่ยนแปลงและมีการรับรองด้านความน่าเชื่อถือ ด้วยเหตุนี้ เฮชแอลจีจึงเสนอโอกาสในการเติบโตทั้งในแบบบุคคลและมืออาชีพให้แก่พนักงานของเรา ด้วยหลักการเหล่านี้ทำให้เรารักษาผู้ที่มีความสามารถสูงและทำให้เราประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในฐานะบริษัทระดับสากล

เราหวังว่าจะได้รับการตอบกลับจากคุณ

Hong Kong

Foreign Registered Lawyer

The key responsibilities of the Lawyer are:

 • to advise high net worth individuals on secondary residence and citizenship-by-investment opportunities;
 • to provide legal advice to the Marketing, Business Development and Paralegal/Processing teams on promoting Immigration programs and offering professional services to clients.

Philippines

Business Development Manager

The key responsibilities of the Business Development Manager are to promote the Company’s business, notably regarding immigration cases, generating leads and meeting sales goals. The individual in this role will also collaborate with the Marketing function in the planning and execution of company marketing activities providing vital input based on his/her interactions with prospects.

Vietnam

Lawyer (Ho Chi Minh City)

The key responsibilities of the Lawyer are:

 • to advise high net worth individuals on secondary residence and citizenship-by-investment opportunities;
 • to provide legal advice to the Marketing, Business Development and Paralegal/Processing teams on promoting Immigration programs and offering professional services to clients.

Business Development Manager (Hanoi)

The key responsibilities of the Business Development Manager are to promote the Company’s business, notably regarding immigration cases, generating leads and meeting sales goals. The individual in this role will also collaborate with the Marketing function in the planning and execution of company marketing activities providing vital input based on his/her interactions with prospects.

Thailand

Lawyer

The key responsibilities of the Lawyer are:

 • To advise foreign investors on general Thai immigration and business laws and regulations
 • to advise high net worth individuals on secondary residence and citizenship-by-investment opportunities;
 • to provide legal advice to the Marketing, Business Development and Paralegal/Processing teams on promoting Immigration programs and offering professional services to clients.

Administrative Assistant

The Administrative Assistant is mainly responsible for running and coordinating the day-to-day administrative duties of an HLG’s office in Bangkok, Thailand.

Business Development Manager

The overall responsibilities of the Business Development Manager are to promote the Company’s business, notably Immigration Investment and Corporate Services, in Thailand and may, as required, cover other geographical locations worldwide in alignment with the evolution of the Company’s business strategy and organization development.

Indonesia

Business Development Manager

The key responsibilities of the Business Development Manager are to promote the Company’s business, notably regarding immigration cases, generating leads and meeting sales goals. The individual in this role will also collaborate with the Marketing function in the planning and execution of company marketing activities providing vital input based on his/her interactions with prospects.

Administrative Assistant

The Administrative Assistant is mainly responsible for running and coordinating the day-to-day administrative duties of an HLG’s office in Bangkok, Thailand.

Cambodia

Lawyer

The key responsibilities of the Lawyer are:

 • to advise high net worth individuals on secondary residence and citizenship-by-investment opportunities;
 • to provide legal advice to the Marketing, Business Development and Paralegal/Processing teams on promoting Immigration programs and offering professional services to clients.

Business Development Manager

The key responsibilities of the Business Development Manager are to promote the Company’s business, notably regarding immigration cases, generating leads and meeting sales goals. The individual in this role will also collaborate with the Marketing function in the planning and execution of company marketing activities providing vital input based on his/her interactions with prospects.

UK

Lawyer

The key responsibilities of the Lawyer are:

 • to advise high net worth individuals on secondary residence and citizenship-by-investment opportunities;
 • to provide legal advice to the Marketing, Business Development and Paralegal/Processing teams on promoting Immigration programs and offering professional services to clients.