ประเทศสุดฮิตประจำปี 2564 ที่มีคนไปลงทุนเพื่อขอสัญชาติมากที่สุด

ถือเป็นการครองแชมป์ร่วมครั้งแรกของ ประเทศโดมินิกา-ประเทศเซนต์คิตส์และเนวิส ซึ่งได้รับการประกาศลงในรายงานประจำปีฉบับที่ 5 ของนิตยสาร Professional Wealth Management (PWM) ให้เป็นประเทศอันดับ 1 ที่มีคนไปลงทุนเพื่อขอสัญชาติมากที่สุดประจำปี 2564

9 เกณฑ์ที่นักลงทุนให้ความสำคัญว่าเป็น 9 อย่างที่แสดงถึงความก้าวหน้า

จึงนำมาใช้ในการประเมินโปรแกรมการลงทุนเพื่อขอสัญชาติ (CBI) ทั่วโลกว่าประเทศไหนประสบความสำเร็จมีนักลงทุนไปลงเพื่อขอสัญชาติมากที่สุด ซึ่ง 9 เกณฑ์ประกอบไปด้วย

หลักเกณฑ์ที่ 1: เสรีภาพในการเดินทาง

หลักเกณฑ์ที่ 2: มาตรฐานการครองชีพ

หลักเกณฑ์ที่ 3: จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ

หลักเกณฑ์ที่ 4: ข้อบังคับให้เดินทางหรือกำหนดให้ต้องพำนักอาศัย

หลักเกณฑ์ที่ 5: ความรวดเร็วในการอนุมัติสัญชาติ

หลักเกณฑ์ที่ 6: ความง่ายในการดำเนินเรื่อง

หลักเกณฑ์ที่ 7 : การตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติ

หลักเกณฑ์ที่ 8: ผู้สมัครแบบครอบครัว

หลักเกณฑ์ที่ 9: ความน่าเชื่อถือของโปรแกรมย้ายประเทศ

จากการประเมินในทุกๆปีประเทศโดมินิกาได้รับการประเมินว่าเป็นอันดับ 1 ที่มีผู้ต้องการลงทุนเพื่อขอสัญชาติมากที่สุดมาติดต่อกันถึง 5 ปีเนื่องจากเป็นประเทศที่มีการลงทุนต่ำและมีความแน่นอนของผลิตภัณฑ์ ซึ่งปี 2564 ก็มีประเทศม้ามืดออย่างประเทศเซนต์คิตส์และเนวิสก็ก้าวขึ้นมาร่วมครองแชมป์อันดับ 1 เป็นปีแรกเนื่องจากผู้ลงทุนเห็นว่าเป็นประเทศที่มีระยะเวลาการขอสัญชาติที่รวดเร็ว

จากการประเมินทั้งสองประเทศได้รับคะแนนสูงมากเนื่องจากเป็นประเทศที่มีเงื่อนไข ดังนี้

  • ประเทศที่ไม่มีข้อบังคับเรื่องการเดินทางและการนำพัก
  • มีการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง
  • ขั้นตอนในการตรวจสอบธุรกิจไม่ยุ่งยาก
  • มีโครงการที่สนับสนุนต่อครอบครัวผู้ที่ทำเรื่องขอลงทุน

จากการสำรวจ 5 ประเทศสุดฮิตในแถบทะเลแคริบเบียน ประกอบไปด้วย โดมินิกา และ เซนต์คิตส์และเนวิส ก็มีเกรนาดา เซนต์ลูเซีย และ แอนติกาและบาร์บูดามีการพัฒนาโปรแกรมการลงทุนเพื่อขอสัญชาติให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนาได้อย่างรวดเร็ว โดยได้ทำการลดเงินลงทุนขั้นต่ำในเวลที่จำกัด และมีการขยายความครอบคลุมสมาชิกครอบครัวโดยมีการอนุญาตให้เพิ่มจำนวนผู้อุปการะ
โปรแกรมการลงทุนเพื่อขอสัญชาติ (CBI) ได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากนักลงทุนต้องการจะหาทางออกในการลงทุนที่ถูกกฎหมาย ซึ่ง Yuri Bender บรรณาธิการใหญ่นิตยสาร PWM ก็มีความคิดเห็นว่า “ตั้งแต่ที่เกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนาก็มีนักลงทุนขอสัญชาติใหม่และขอหนังสือเดินทางมากขึ้น เนื่องจากนักลงทุนเห็นถึงความสำคัญของการเคลื่อนย้ายเดินทางแบบอิสระ เมื่อถูกจำกัดสิทธิการเดินทางแบบกะทันหันจากการระบาดของโรคไวรัส”

REQUEST IMMIGRATION SERVICE

Thank you for visiting Harvey Law Group.
Please select our nearest office to you and complete the enquiry form below.
To send successfully, you must fill in all the required fields marked by an asterisk “*”.