การลงทุนและธุรกิจทางด้านการโยกย้ายถิ่นฐาน

ทุกวันนี้เราอาศัยอยู่ในโลกโลกาภิวัตน์ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของธุรกิจหรือส่วนบุคคล เอชแอลจี สามารถให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ ให้แก่คุณได้ และช่วยให้คุณก้าวไปอย่างมั่นคงและถูกต้อง ด้วยโปรแกรมการลงทุนเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานและการได้มาซึ่งสัญชาติซึ่งมีมากกว่า 25 โปรแกรม เอชแอลจีพร้อมที่จะแนะนำคุณในทุก ๆ ขั้นตอนและกระบวนการ

กฎหมายทางธุรกิจ

เราให้บริการครอบคลุมครบวงจรในการจัดตั้งบริษัท, สำนักงานผู้แทนหรือสาขา

การให้บริการสำหรับลูกค้ารายบุคคล

เอชแอลจี สามารถให้คำแนะนำในหลากหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับ การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง การวางแผนมรดก การวางแผนด้านภาษี และโครงสร้างภาษี การลงลายมือรับรอง (โนตารี) และการพิสูจน์อัตลักษณ์ (Indentification) ที่มีความสอดคล้องกับเงื่อนไขด้านการฟอกเงิน เราตระหนักถึงปัญหาในหลากหลายด้านที่ลูกค้าพบเจอ นี่คือเหตุผลที่เรามอบทางออกที่สอดคล้องกับปัญหาโดยตรงให้กับลูกค้าของเรา