Leis de imigração

กฎหมายเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐาน

Harvey Law Group Citizenship by investment

การโยกย้ายถิ่นฐานหรือการย้ายประเทศนั้นมีขั้นตอนที่ซับซ้อน ในฐานะสำนักงานกฎหมาย (law firm) ด้านการย้ายถิ่นฐานชั้นนำระดับโลก เราได้ปรับตนเองให้เข้ากับวัฒนธรรมและหลักกฎหมายของแต่ละประเทศเพื่อความสะดวกในการดำเนินธุรกิจข้ามพรมแดน เรามีผู้เชี่ยวชาญและโปรแกรมด้านการโยกย้ายถิ่นฐานที่พร้อมดูแลนักธุรกิจ, วีไอพีและผู้ติดตาม โปรแกรมการลงทุนสำหรับนักธุรกิจและผู้ประกอบการ วีซ่า นักลงทุน กฎหมายการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การวางแผนอสังหาริมทรัพย์ การลงทุนเพื่อสัญชาติ การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ และการวางแผนด้านที่อยู่อาศัย

ต้องการคำแนะนำด้านกฎหมาย

ขอบคุณสำหรับการเข้าเยี่ยม ฮาร์วีย์ ลอว์ กรุ๊ป
โปรดเลือกสำนักงานที่ตั้งอยู่ใกล้คุณ และกรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
เพื่อการนำส่งข้อมูลที่ครบถ้วน กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในช่องที่มีเครื่องหมาย (*)

    โปรแกรมการลงทุนเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานและการได้มาซึ่งสัญชาติ