Cyprus permanent residence

អត្ថប្រយោជន៍

 • ជាប្រទេសដែលស្ថិតក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុប
 • ប្តី/ប្រពន្ធ និងកូនក្នុងបន្ទុកដែលមានអាយុដល់ ២៥ឆ្នាំ ក៏អាចដាក់ចូលក្នុងពាក្យសុំបានដែរ
 • បរិយាកាសរស់នៅមានសុវត្ថិភាព ទីតាំងមានភាពស្រស់ស្អាត រួមជាមួយនឹងគុណភាពជីវិតរស់នៅដ៏ល្អ
 • អ្នកមានសិទ្ធិស្នាក់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ អាចទទួលបានទិដ្ឋាការ Schengen រយៈពេលពី៦ខែ ទៅ៥ឆ្នាំដោយមើលតាមលិខិតឆ្លងដែនដែលគាត់កាន់ និងភាពញឹកញាប់ដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសក្នុង Schengen
 • អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំយកសញ្ជាតិ បន្ទាប់ពីទទួលបានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍រយ:ពេល ៧ឆ្នាំ
 • អ្នកអាចធ្វើការកាន់កាប់ក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសសាយព្រឺសបាន ហើយទទួលបានភាគលាភផងដែរ
 • អ្នកមានឱកាសកាន់កាប់អចលនទ្រព្យដោយសេរីពេញមួយជីវិតបាន
 • មិនមានពន្ធលើកេរ្តិ៍មរតក ឬទ្រព្យសម្បត្តិ
 • ពន្ធលើអចលនទ្រព្យប្រចាំឆ្នាំទាប

ជម្រើសវិនិយោគ

 • ការវិនិយោគយ៉ាងតិចចំនួន ៣០០.០០០អឺរ៉ូ បូក VAT ក្នុងអចលនទ្រព្យបែបលំនៅដ្ឋានមួយ ហើយប្រើប្រាស់ជាលំនៅដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍ ឫ
 • អចលនទ្រព្យបែបលំនៅដ្ឋានចំនួនពីរកន្លែង ដែលមានតម្លៃសរុបលើសពី ៣០០.០០០អឺរ៉ូ បូក VAT ឫ
 • អចលនទ្រព្យបែបលំនៅដ្ឋានចំនួនមួយកន្លែង បូករួមនឹងហាងមួយកន្លែង ដែលមានទំហំមិនលើសពី ១០០ ម៉ែត្រការ៉េ ហើយកន្លែងទាំងពីរត្រូវមានតម្លៃសរុបលើសពី ៣០០.០០០អឺរ៉ូ បូក VAT ឫ
 • អចលនទ្រព្យបែបលំនៅដ្ឋានចំនួនមួយកន្លែង បូករួមនឹងការិយាល័យមួយកន្លែង ដែលមានទំហំមិនលើសពី ២៥០ ម៉ែត្រការ៉េ ហើយកន្លែងទាំងពីរត្រូវមានតម្លៃសរុបលើសពី ៣០០.០០០អឺរ៉ូ បូក VAT
 • ការវិនិយោគនេះអាចធ្វើឡើងបានដោយផ្ទាល់ខ្លួន ឫតាមរយ:ក្រុមហ៊ុនដែលលោកអ្នកកាន់កាប់ដោយផ្ទាល់ ឫតាមរយ:ក្រុមហ៊ុនដែល លោកអ្នកកាន់កាប់រួមជាមួយនឹងប្តី/ប្រពន្ធរបស់លោកអ្នក

លក្ខខណ្ឌ

 • លោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវទិញអចលនទ្រព្យ ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នៅសាយព្រឺស
 • ចាំបាច់ត្រូវមានចំណូលពីក្រៅប្រទេសប្រចាំឆ្នាំ ជាអប្បបរមា ៣០.០០០ អឺរ៉ូ បូករួមនឹង ៥.០០០ អឺរ៉ូក្នុងមួយឆ្នាំ សម្រាប់អ្នកក្នុងបន្ទុកម្នាក់
 • លោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវដាក់ប្រាក់យ៉ាងតិច ៣០.០០០ អឺរ៉ូ នៅក្នុងធនាគារប្រទេសសាយព្រឺស
 • មិនអាចជាបុគ្គលិកធ្វើការក្នុងប្រទេសសាយព្រឺសឡើយ
 • ត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសាយព្រឺសម្តងក្នុងរយៈពេល២ឆ្នាំ
 • មិនមានប្រវត្តិជាប់ពាក់ព័ន្ធបទឧក្រិដ្ឋណាមួយ
 • ត្រូវមានសុខភាពល្អ
 • ចាំបាច់ត្រូវតែមានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពសមស្រប

ដំណើរការ

 • ពាក្យសុំនឹងដាក់ទៅ នាយកដ្ឋានចុះបញ្ជីស៊ីវិល និងអន្តោប្រវេសន៍ នៃប្រទេសសាយព្រឺស
 • ការរៀបចំដាក់ឯកសារពាក់ព័ន្ធ រួមជាមួយនឹងឯកសារជាភស្តុតាងនៃការវិនិយោគដែលគ្រោងទុក
 • ការសម្រេចនឹងធ្វើឡើងក្នុងរយ:ពេល ២ខែ គិតពីពេលបញ្ចប់ការដាក់ពាក្យសុំ។ អ្នកដាក់ពាក្យសុំ និងសមាជិកក្នុងបន្ទុកត្រូវធ្វើដំណើរទៅប្រទេសសាយព្រឺសដើម្បីទទួលបានការអនុញ្ញាត

*ខុទ្ទកាល័យនៃប្រទេសសាយព្រឺសបានអនុម័តលើការកែប្រែនៃបទបញ្ញតិ្តថ្មីសម្រាប់កម្មវិធីនេះនៅថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩។ កាលបរិច្ឆេទនៃការចាប់អនុវត្តនឹងត្រូវដាក់តាមក្រោយ។

FAQ

តើកម្មវិធីទទួលបានសិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅ សាយព្រឺស គឺជាអ្វី?

កម្មវិធីទទួលបានសិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅ សាយព្រឺសផ្តល់ជូនដល់វិនិយោគិន និងក្រុមគ្រួសារ ដែលមានគ្រប់លក្ខណ:សម្បត្តិ ដើម្បីមានឳកាសទទួលបានសិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ ដើម្បីរស់នៅ ប្រទេសសាយព្រឺស ដោយមិនមានពេលកំណត់ ។

តម្រូវការវិនិយោគរួមមាន៖

ការវិនិយោគ (ចំនួនទឹកប្រាក់មិនទាន់បូក VAT)

 • ទឹកប្រាក់ EUR 300,000 សម្រាប់ការទិញអចលនទ្រព្យទោល ឫ ពីរ

លក្ខខណ្ឌ

 • ការដាក់លុយក្នុងគណនីគ្មានកាលកំណត់ ចំនួន EUR 30,000 ទៅក្នុងធនាគារនៅសាយព្រឺស រយ:ពេល 3 ឆ្នាំ
 • អ្នកដាក់ពាក្យត្រូវផ្តល់នូរភស្តុតាងបង្ហាញថាមានចំណូលប្រចាំឆ្នាំ យ៉ាងហោចណាស់ EUR 30,000 ដោយរកបាននៅក្រៅទឹកដីប្រទេស សាយព្រឺស បូករួមជាមួយចំនួន EUR 5,000 សម្រាប់អ្នក ក្នុងបន្ទុកម្នាក់ និង ចំនួន EUR 8,000 សម្រាប់ ឳពុក/ម្តាយម្នាក់ ដែលត្រូវដាក់ចូលក្នុង ពាក្យស្នើសុំតែមួយ។
 • អ្នកដាក់ពាក្យ និងអ្នកក្នុងបន្ទុក ត្រូវបញ្ជាក់ពីគោលបំណងមិនធ្វើការនៅសាយព្រឺសទេ។
  • អ្នកដាក់ពាក្យ និង/ឬ ប្តី/ប្រពន្ធ អាចជាភាគហ៊ុនិក នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីនៅសាយព្រឺស និង ទទួលបានចំណូល ពីភាគលាភនៃក្រុមហ៊ុននោះ
 • ធ្វើដំណើរទៅ សាយព្រឺសម្តង ក្នុងរយ:ពេល 2 ឆ្នាំ (មិនមានតម្រូវការស្នាក់នៅ)
 • មិនមានប្រវត្តិឧក្រិដ្ឋ
 • មានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពទាំងគ្រួសារ

ដំណើរការឯកសារ ការត្រួតពិនិត្យលក្ខណ:សម្បត្តិ​ និងថ្លៃសេវារដ្ឋាភិបាល គឺត្រូវបូកបន្ថែម ហើយមិនទាន់បូក បញ្ចូលជាមួយចំនួនទឹកប្រាក់វិនិយោគខាងលើនោះទេ។​ សូមប្រើប្រាស់តារាងតម្លៃសេវាចុងក្រោយបំផុត សម្រាប់ការបញ្ជាក់ពីតម្លៃដែលបានរៀបចំ យោងទៅតាមលក្ខខណ្ឌជាក់ស្តែង។

តើអ្នកណាខ្លះដែលមានលក្ខណ:សម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការស្នើសុំយកសិទ្ធិរស់នៅនេះ?

ដើម្បីមានលក្ខណ:គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការស្នើសុំសិទ្ធិរស់នៅនេះ អ្នកដាក់ពាក្យបង្គោល ត្រូវមានអាយុលើសពី 18 ឆ្នាំ មាន អត្តចរិកល្អ មិនមានប្រវត្តិឧក្រិដ្ឋ និងអាចធ្វើការបរិច្ចាគ និងវិនិយោគទឹកប្រាក់ទៅក្នុង ជម្រើសវិនិយោគ ដែលមានការទទួលស្គាល់។

តើអ្នកណាខ្លះដែលមានលក្ខណ:សម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដាក់ជាសមាជិកក្នុងបន្ទុក ទៅក្នុងពាក្យស្នើសុំបាន?
 • ប្តី/ប្រពន្ធ ឫដៃគូ របស់ អ្នកដាក់ពាក្យបង្គោល
 • កូនក្នុងបន្ទុក នៃអ្នកដាក់ពាក្យបង្គោល ឫ ប្តី/ប្រពន្ធ ដែលមានអាយុត្រឹម 25 ឆ្នាំ ឫក្រោមនេះ (ភស្តុតាងបង្ហាញពីការចូលរៀនពេញម៉ោង នៅស្ថាប័នសិក្សាដែលមានការទទួលស្គាល់ណាមួយ សម្រាប់កូនមានអាយុ ចាប់ពី 18 ដល់ 25 ឆ្នាំ)។
 • ឳពុកម្តាយ របស់អ្នកដាក់ពាក្យបង្គោល និងប្តី/ប្រពន្ធ
តើអ្វីទៅជាសារ:ប្រយោជន៍ នៃការទទួលបានសិទ្ធិរស់នៅ នៅប្រទេស សាយព្រឺស?

ប័ណ្ណស្នាក់នៅ នៅប្រទេសសាយព្រឺសនេះ មានសុពលភាពគ្មានពេលកំណត់ ហើយអាចផ្តល់សិទ្ធិដើម្បីទទួល បានការអប់រំ និងសេវាសុខភាពដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងតម្លៃសមរម្យ នៅសាយព្រឺស។

អ្នកកាន់ប័ណ្ណស្នាក់នៅនេះ គឺមានសិទ្ធិអាចសុំសញ្ជាតិសាយព្រឺសបាន បន្ទាប់ពីស្នាក់នៅរយ:ពេល 7 ឆ្នាំ ក្រោយ។

តើដំណើរការឯកសារ ជាធម្មតាមានរយ:ពេលប៉ុន្មាន?

ដំណើរការឯកសារ គឺប្រហាក់ប្រហែល 6 ខែ។

តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើរ ឫ ទៅរស់នៅក្នុងប្រទេស សាយព្រឺស ដែលជាផ្នែកនៃដំណើរការដាក់ពាក្យយកសិទ្ធ ស្នាក់នៅនេះទេ?

ត្រឹមត្រូវ។ អ្នកដាក់ពាក្យតម្រូវអោយធ្វើដំណើរទៅប្រទេស សាយព្រឺស យ៉ាងតិចម្តង ដើម្បីធ្វើការងារជីវមាត្រ (biometric) ដើម្បីទទួលបានប័ណ្ណស្នាក់នៅ។ អ្នកដាក់ពាក្យ ត្រូវធ្វើដំណើរ ទៅ សាយព្រឺសម្តង ក្នុងរយ:ពេល 2 ឆ្នាំ (មិនមានតម្រូវការរយ:ពេលស្នាក់នៅ)។

តើខ្ញុំត្រូវបង្ហាញពីប្រភពលុយ សម្រាប់ការវិនិយោគរបស់ខ្ញុំ ដែររឺទេ?

ត្រឹមត្រូវ។ អ្នកដាក់ពាក្យទាំងអស់ តម្រូវអោយបង្ហាញថា ពួកគេមានចំនួនដើមទុនគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់ការ ធ្វើវិនិយោគនេះ។ ប្រភេទឯកសារដែលតម្រូវ អាស្រ័យទៅលើប្រភពនៃដើមទុនវិនិយោគនោះ។

ឯកសារនេះ ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ការណែនាំ និងជាពត៌មានទូទៅតែប៉ុណ្ណោះ និងមិនមានការបង្កើត ឫផ្តល់ អោយក្នុងនាមជាដំបូន្មានស្របច្បាប់នោះទេ។ ពត៌មានបែបនេះ អាចមានការផ្លាស់ប្តូរ ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ ករណីនីមួយៗ មានលក្ខណៈប្លែកពីគេហើយអាស្រ័យលើអង្គហេតុនិងកាលៈទេសៈរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ដោយត្រូវមានការ ពិចារណាដិតដល់ណាមួយ ប្រសិនបើមានការអនុវត្តពត៌មានទូទៅ ចំពោះស្ថានភាពទូទៅរបស់អ្នក។ ចំពោះការវាយតម្លៃ លើកាលៈទេសៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក យើងនឹងមានក្រុមការងារផ្នែកច្បាប់របស់យើងចូលរួមជួយសម្របសម្រួល។