Turkey

អត្ថប្រយោជន៍

 • អាចមានសញ្ជាតិទីពីរបាន
 • សមាជិកគ្រួសារអាចដាក់បញ្ចូលបានរួមមាន៖
 • ប្តី/ប្រពន្ធ និងកូនក្នុងបន្ទុកដែលមានអាយុ 18ឆ្នាំ អាចដាក់បញ្ជូលបាន
 • មានសញ្ជាតិពេញមួយជីវិត និងបន្តដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយ
 • មានសិទ្ធិអាចរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះបាន
 • ការអប់រំមានស្តង់ដារខ្ពស់ និងប្រព័ន្ធថែរក្សាសុខភាពល្អ
 • ដំណើរការឆាប់រហ័ស
 • អាចធ្វើដំណើរដោយគ្មានទិដ្ឋាការទៅច្រើនជាង 110 ប្រទេស
 • មានភាពងាយស្រួលនៃការទទួលបានទិដ្ឋាការក្នុងការធ្វើដំណើរទៅសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិក ប្រទេសកាណាដា និងប្រទេសអូស្ត្រាលី
 • មានលទ្ធភាពអាចដាក់ពាក្យសុំសម្រាប់កម្មវិធីទិដ្ឋាការ E-2 បាន
 • មិនមានតម្រូវការស្នាក់នៅ
 • មិនមានតម្រូវការភាសា
 • មិនមានតម្រូវការអប់រំ ឬបទពិសោធន៍ការគ្រប់គ្រង

ជម្រើសការវិនិយោគ

 • ទិញអចលទ្រព្យណាមួយដែលមានតម្លៃអប្បបរមាចំនួន USD 400,000 (ឬ មានតម្លៃស្មើលុយទួរគី)
  • អាចធ្វើការទិញអចលទ្រព្យមួយ រឺ លើសពីមួយបាន
  • អចលនទ្រព្យមិនអាចទទួលបានចំណូលណាមួយឡើយ
  • ត្រូវរក្សារការវិនិយោគយ៉ាងតិចរយៈពេល 3ឆ្នាំ
  • តម្រូវការរបាយការណ៍វាយតម្លៃដែលចាំបាច់ត្រូវទទួលយកដោយក្រុមប្រឺក្សាមូលធន
  • វិញ្ញាបនប័ត្រចុះបញ្ជីដីធ្លីត្រូវបង្ហាញពីកម្មសិទ្ធិពេញលេញនៃទ្រព្យសម្បត្តិ ឬអចលនទ្រព្យ
  • កិច្ចសន្យាលក់ និងទិញដែលមានសុពលភាពពីអ្នកអភិវឌ្ឍន៍

តម្រូវការទូទៅ

 • ត្រូវមានការវិនិយោគដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងប្រទេសនេះ
 • ត្រូវតម្គល់ការវិនិយោគសម្រាប់រយៈពេលយ៉ាងតិច 3ឆ្នាំ
 • ទទួលបានសញ្ញាប័ត្របញ្ជាក់ការទិញរូបិយប៏ណ្ណ
 • មិនមានប្រវត្តិឧក្រិដ្ឋកម្ម
 • មិនធ្លាប់ចូលរ ឬស់នៅខុសច្បាប់នៅប្រទេសទួរគី
 • តម្រូវអោយទិញការធានារ៉ាប់រងសុខភាព

ដំណើរការ

 • ដាក់ពាក្យសុំលេខចុះបញ្ជីពន្ធនៅប្រទេសទួរគី
 • ជ្រើសរើសអចលទ្រព្យនៅប្រទេសទួរគី
 • បញ្ជប់ការវិនិយោគដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់
 • បំពេញរាល់តម្រូវការឯកសារពាក្យសុំ
 • ដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិស្នាក់នៅក្នុងទួរគី
 • នៅពេលមានការយល់ព្រម ដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិទួរគី
 • ដំណើរការរយះពេលចន្លោះពី 3-6 ខែ

FAQ

កម្មវិធីទទួលបានសញ្ជាតិតាមរយះការវិនិយោគនៅប្រទេសទួរគីគឺជាអ្វី?

កម្មវិធីទទួលបានសញ្ជាតិតាមរយះការវិនិយោគនៅប្រទេសទួរគី ផ្តល់ឳកាសដល់វិនិយោគិន និង ក្រុមគ្រួសារ ដើម្បីទទួលបានសញ្ជាតិ និង លិខិតឆ្លងដែនស្របច្បាប់ពេញលេញ តាមរយ:ការធ្វើការ វិនិយោគ នៅទួរគី។

តើអ្នកណាខ្លះដែលអាចដាក់ពាក្យបាន?

បុគ្គលដែល៖

 • មិនដែលចូល ឫស្នាក់នៅមិនស្របច្បាប់នៅ ទួរគី
 • មានអាយុយ៉ាងតិច 18 ឆ្នាំ
 • មិនមានប្រវត្តិឧក្រិដ្ឋ ក្នុងរយ:ពេល 1 ឆ្នាំ
 • បង់ពន្ធ និងកម្រៃសេវា ដែលទាក់ទងនឹងពាក្យស្នើសុំសញ្ជាតិ
 • រក្សាការវិនិយោគរយ:ពេល យ៉ាងហោចណាស់ 3 ឆ្នាំ
តើប្រទេសទួរគី ទទួលស្គាល់សញ្ជាតិពីរដែរទេ?

បាន

តើការធ្វើដំណើរទៅទួរគី មានការចាំបាច់ដែរទេ?

ការធ្វើដំណើរទៅទួរគី គឺមិនចាំបាច់ទេ តែត្រូវចាំថា៖

 • រាល់អ្នកដាក់ពាក្យដែលពេញវ័យ ចាំបាច់ត្រូវចុះហត្ថលេខាលើ POA នៅឯស្ថានទូតទួរគី ដើម្បី អនុញ្ញាតអោយក្រុមហ៊ុនច្បាប់នៅទួរគី អាចទិញអចលនទ្រព្យ និងដាក់ឯកសារស្នើសុំ ជំនួសមុខ អោយភ្ញៀវ។
 • រាល់អ្នកដាក់ពាក្យទាំងអស់ត្រូវតែផ្តល់ការធ្វើជីវមាត្រ នៅស្ថានទូតទួរគី នៅពេលបានទទួល ការអនុម័តរួច ហើយដោយអាស្រ័យនឹងប្រទេសដើមរបស់អ្នកដាក់ពាក្យ ស្ថានទួតខ្លះអាច នឹងមិនមានឧបករណ៍គ្រប់គា្រន់។
តើមានការរិតត្បិតណាមួយទៅលើប្រភេទបុគ្គលដែលមានជាប់ទាក់ទិននយោបាយ ឫ អ្នកគ្មាន ប្រទេសទេ?

មិនមានការរិតត្បិតជាក់លាក់ណាមួយលើករណីនេះទេ។

តើអ្នកណាខ្លះដែលអាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយកសញ្ជាតិទួរគីនេះបាន?

សាច់ញាតិខាងក្រោមដែលអាចដាក់ចូលបានមាន៖

 • ប្តី/ប្រពន្ធ
 • កូនដែលមានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំ
តើអ្នកដាក់ពាក្យអាចទិញអចលនទ្រព្យណាក៏បានដែរមែនទេ?

វិនិយោគិនមានលក្ខខណ្ឌបត់បែនច្រើន នៅពេលដែលត្រូវទិញអចលនទ្រព្យ នៅទួរគី ដើម្បី ស្របនឹងលក្ខខណ្ឌកម្មវិធីនេះ និងអាចទិញអចលនទ្រព្យណាក៏បាន រួមមានសម្រាប់លំនៅដ្ឋាន ពាណិជ្ជកម្ម ឫការទិញដី។

តើវិនិយោគិនអាចទិញអចលនទ្រព្យលើសពីមួយដែរទេ?

បាន អោយតែតម្លៃសរុបនៃអចលនទ្រព្យទាំងអស់ ស្មើនឹងតម្លៃវិនិយោគអប្បបរមាដែលតម្រូវ។

តើវិនិយោគិន ត្រូវរក្សាទុកការវិនិយោគក្នុងរយ:ពេលប៉ុន្មាន?

3 ឆ្នាំ

តើវិនិយោគិនអាចរស់នៅក្នុងអចលនទ្រព្យនោះបានដែរទេ?

វិនិយោគិននឹងកាន់កាប់អចលនទ្រព្យពេញសិទ្ធិ ដូច្នោះហើយវិនិយោគិនមានសិទ្ធិពេញលេញ ហើយក្នុង នាមជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ គឺមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងរស់នៅ ឫ ជួលទៅអោយអ្នកដទៃ។

តើវិនិយោគិនអាចធ្វើការវិនិយោគផ្សេងទៀតនៅទួរគី ក្រៅពីការវិនិយោគនេះដែរទេ?

បាន ដោយវិនិយោគិនអាចធ្វើការវិនិយោគផ្សេងទៀត ឫការទិញអាជីវកម្មផ្សេងទៀតបាន។

តើជនជាតិទួរគីអាចដាក់ពាក្យចូលកម្មវិធីទិដ្ឋាការ E-2 របស់អាមេរិកបានដែរទេ?

បាន។

ឯកសារនេះ ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ការណែនាំ និងជាពត៌មានទូទៅតែប៉ុណ្ណោះ និងមិនមានការបង្កើត ឫផ្តល់ អោយក្នុងនាមជាដំបូន្មានស្របច្បាប់នោះទេ។ ពត៌មានបែបនេះ អាចមានការផ្លាស់ប្តូរ ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ ករណីនីមួយៗ មានលក្ខណៈប្លែកពីគេហើយអាស្រ័យលើអង្គហេតុនិងកាលៈទេសៈរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ដោយត្រូវមានការ ពិចារណាដិតដល់ណាមួយ ប្រសិនបើមានការអនុវត្តពត៌មានទូទៅ ចំពោះស្ថានភាពទូទៅរបស់អ្នក។ ចំពោះការវាយតម្លៃ លើកាលៈទេសៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក យើងនឹងមានក្រុមការងារផ្នែកច្បាប់របស់យើងចូលរួមជួយសម្របសម្រួល។